Artikelen in vakblad Sozio

In september 2016 bracht het vakblad Sozio een special uit over mensen met een licht verstandelijke beperking. In de landelijke special zijn maar liefst vijf artikelen opgenomen over het innovatieve zorgaanbod van Reik.

Sozio is een Nederlands vakblad voor professionals in het sociale domein.
De artikelen gaan over ons online behandelplatform Jouw Omgeving, onze postieve aanpak, het Ouder- en Kind-traject, de Virtual Reality therapie en de ZRM-Krachtenwijzer die zelfredzaamheid van cliënten in kaart brengt.

Van boefje tot crimineel

De kans dat stoer gedrag uitmondt in een spiraal van (kleine) criminaliteit is bij de LVB-groep veel groter. Wij waren dan ook niet verbaasd toen in 2011 uit onderzoek in politieregio Amsterdam-Amstelland bleek dat 40% van de jeugdige veelplegers een LVB heeft. De uitkomst van dat onderzoek inspireerde ons om ook in Friesland in kaart te brengen hoe het zit met jeugdige veelplegers. Want als een LVB niet wordt (h)erkend, hebben straf- en hulptrajecten weinig zin. Voor de aanpak van veelplegers is het daarom essentieel om de kenmerken goed in beeld te hebben.

Dat ook in Friesland meer dan 30% van de veelplegers een LVB blijkt te hebben, was voor ons geen verrassing, maar wellicht wel voor het OM en de politie. Wij hopen dat deze uitkomst bijdraagt aan een andere aanpak van jongeren met een licht verstandelijke beperking, zodat we met elkaar de glijdende schaal kunnen keren bij deze groep. 

Poster ‘Je kunt meer dan je denkt!’

De poster 'Een positieve kijk op LVB' past bij Reik, die met haar slogan ‘Zo ver je kunt’ staat voor een benadering die uitgaat van de krachten van mensen. De positieve kijk op LVB is een belangrijk onderdeel van onze behandelfilosofie.

'Er is een wereld te winnen te winnen met positieve aandacht en feedback' zegt dr.Jelle Drost, wetenschappelijk medewerker van Reik. 'Tegenover elke beperking staat vaak een talent. Daar zijn we naar op zoek gegaan, zodat we de LVB-groep beter kunnen positioneren en stimuleren. Met deze kennis in het achterhoofd kunnen hulpverleners, leraren en werkgevers ervoor zorgen dat jonge mensen met een licht verstandelijke beperking zich beter redden en meer zelfvertrouwen krijgen. Belangrijk, want anders zien we juist bij deze groep een gebrekkige maatschappelijke participatie en meer risocol gedrag. Als wij met z'n allen de juiste voorwaarden scheppen, krijgt ook de jeugd met een licht verstandelijke beperking de kans te laten zien wat ze kan. En dat is meer dan je denkt.'

'Onzichtbaar' - fotoboek door Corbino

Onder de titel 'Onzichtbaar' heeft het voormalige Tjallingahiem een fotoboek uitgebracht met portretten die Corbino (Maarten Corbijn) maakte van kinderen en jongeren. Het boek geeft de kijker een ander beeld dan het beperkte beeld dat men doorgaans heeft bij een licht verstandelijke beperking. De foto's tonen unieke jongeren, ieder met een eigen kijk op het leven en plannen voor de toekomst. Het maakt de jongeren zichtbaar in al hun kracht en kwetsbaarheid.

De foto's zijn ook te zien geweest tijdens de expositie in het Jopie Huisman museum.

Handboek Ambulante plegerbehandeling

Jongeren met een licht verstandelijke beperking blijken zeer kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het aandeel van deze groep in seksuele misdrijven is bijvoorbeeld groter dan je op basis van hun aantal mag verwachten. Per jaar komen zo’n vierhonderd van deze jongeren met de politie in aanraking vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van de delicten die licht verstandelijk beperkte jongeren plegen, is 21 tot 50 procent - de onderzoeksresultaten lopen uiteen - een zedendelict. Dat heeft verschillende oorzaken. Deels liggen die in de beperking van de jongeren, deels ook in hun sociale omgeving en achtergrond.

Een team van ervaren psychologen, therapeuten en een netwerkcoach heeft, gesteund door experts, alle stappen en processen van de ambulante plegerbehandeling vastgelegd in een Handboek. Zowel vanuit de eigen ervaringen als vanuit de nationale en internationale vakliteratuur is beschreven op welke wijze diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit ecologisch perspectief kan worden geoptimaliseerd. Het vormt daarmee een uniek Handboek voor deze specifieke zorg op maat.

print deze pagina