Reik Nieuws

Zorggroep Alliade ISO gecertificeerd

16 februari 2018

Van 30 oktober tot en met 9 november 2017 is de jaarlijkse externe certificering uitgevoerd. Er was sprake van twee grote veranderingen ten opzichte van eerdere jaren. Voor het eerst is het ISO 9001 certificaat behaald. En voor het eerst gebeurt dit op Alliadeniveau. Tot vorig jaar had elke organisatie binnen het concern - waarvan Reik onderdeel is - nog zijn eigen HKZ-certificaat.

Er is overgestapt op het ISO certificaat omdat dit certificaat beter past bij ons kwaliteitsbeleid en organisatie. Het ISO-certificaat geeft meer ruimte aan eigenaarschap en professionaliteit.
De audit is positief verlopen.

De auditoren gaven aan mooie dingen te hebben gezien en te hebben ervaren dat het eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is. Natuurlijk zijn er ook leer- en verbeterpunten. De afgelopen maanden is binnen Alliade hard gewerkt om de punten op te pakken. Er is een plan van aanpak gemaakt om aan deze punten te werken.

Donderdag 8 februari 2018 is dit plan door de auditor goedgekeurd. Hiermee heeft Alliade officieel het ISO-certificaat behaald. 
 

Terug naar overzicht

print deze pagina