Reik Nieuws

Website Kortdurende Ambulante Ondersteuning

24 april 2017

Alle informatie over Kortdurende Ambulante Ondersteuning in Friesland vindt je medio april 2017 op www.kaofriesland.nl. Kortdurende Ambulante Ondersteuning wordt aangeboden door Kinnik kind en jeugd GGZ, Reik en Jeugdhulp Friesland.

Soms hebben kinderen en opvoeders hulp nodig als het gaat om opgroeien en opvoeden. Kortdurende Ambulante Ondersteuning is gericht op het voorkomen van onnodig doorverwijzen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg. In het eerste jaar (2016) van KAO hebben bijna 150 gezinnen hulp gehad van de 4 verschillende KAO teams in Friesland. Deze teams hebben als specialisatie opvoeding, psychiatrie en kennis van een Licht Verstandelijke Beperking. De teams werken volgens het vijf-gesprekkenmodel en zijn geschoold in oplossingsgericht werken. Aanmelden bij een KAO team is laagdrempelig, verwijzers mogen rechtstreeks contact opnemen met de KAO-er met de juiste expertise. 

Naast de inmiddels bekende flyers met contactgegevens is er nu ook een website met alle informatie over KAO. De informatie op de site is altijd actueel. Door te zoeken op gemeente waar het kind of de opvoeders woonachtig zijn, komt je direct bij het juiste team. Het verschil tussen de verschillende vormen van KAO, traject of consult, wordt duidelijk uitgelegd en je vindt daar tevens de productcodes. Een printbare versie van de flyer kun je hier ook downloaden. 

Kortdurende Ambulante Ondersteuning wordt aangeboden door Kinnik kind en jeugd GGZ, Reik en Jeugdhulp Friesland. Binnen elk KAO team wordt door middel van frequent teamoverleg gebruikgemaakt van elkaars expertise waardoor het maximaal haalbare in korte tijd bereikt wordt. De verwijzer wordt actief geïnformeerd en betrokken bij het verloop van KAO.

Alle informatie over KAO in Friesland vindt je medio april 2017 op:

www.kaofriesland.nl

 

Terug naar overzicht

print deze pagina