Het verhaal van Reik gaat over uitdaging. Over kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking die zich elke dag opnieuw proberen staande te houden in onze complexe maatschappij. Als expertise- en behandelcentrum versterken wij hun eigen kracht op de momenten dat ze vastlopen. Ons motto is: reik zover je kunt.

Missie

De missie van Reik is een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Visie

Reik biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking de behandeling en begeleiding die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Het gezin en de directe sociale omgeving staan hierbij centraal. We doen dat vanuit professionaliteit, visie en vanuit ons motto ‘zo ver je kunt’.

Onze visie die aangeeft wie willen zijn en willen bereiken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doen wat werkt: aansluiten op de doelgroep met evidence en practise based methodieken;
  • Focus op eigen kracht van cliënten;
  • Inzetten van vroegtijdige en zo licht mogelijke hulp;
  • Zorgen voor maximale participatie;
  • Hulp op basis van dialoog en eigen regievoering;
  • Integrale hulp in één gezin, één plan, één regisseur;
  • Innoveren en ondernemen in de keten met nulde, eerste, tweede en derdelijnsorganisaties.

print deze pagina