Cliëntenraad

De Cliëntenraad is er voor én met mensen die zorg ontvangen van Reik. Zij praten, denken en beslissen mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Reik. De cliëntenraad heeft overleg met de directie. De cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden en worden gekozen.

De cliëntenraad van Reik bestaat uit twee deelraden, die elk apart vergaderen.

  • Cliëntenraad ouders/verwanten: hierin zitten de ouders/verwanten van cliënten die behandeld worden bij Reik.
  • Cliëntenraad: in deze raad zitten cliënten die bijvoorbeeld tijdelijk verblijven in behandelgroepen van Reik. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach.

print deze pagina

Contact

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail: clientenraad@reik.nl en/of via het algemene telefoonnummer 088 - 05 95 000.