Ik zie, ik zie wat jij niet ziet....


Soms schiet inlevingsvermogen tekort om te weten hoe anderen de wereld ervaren. Zo hebben energieke jongeren geen enkel besef van de impact die ouderdom heeft.

Toch kunnen zij tegenwoordig even in de schoenen staan van een oud besje. Wetenschappers hebben namelijk een bijzonder pak ontwikkeld, waarin je aan den lijve kunt ondervinden hoe het voelt om oud te zijn. Dit ouderdomssimulatiepak helpt om begrip te kweken. Bovendien draagt het bij aan het bedenken van oplossingen voor problemen waar ouderen in het dagelijkse leven mee te maken krijgen.

Wat zou het geweldig zijn als er zo’n pak bestond voor het ervaren van een licht verstandelijke beperking! Ik stel me een soort onzichtbaarheidsmantel à la Harry Potter voor, omdat een LVB – in tegenstelling tot ouderdom – niet zichtbaar is voor anderen. De kinderen, jongeren en volwassenen die met een LVB door het leven gaan, zien het zelf vaak niet eens. Ze ervaren wel de impact in allerlei situaties, maar zonder zich bewust te zijn dat de struikelblokken op hun pad vaak te maken hebben met deze LVB. Het behoort immers tot hun basisuitrusting, het is gewoon een deel van wie ze zijn.

De professionals van Reik zijn er bedreven in om bij deze mensen te zien wat zij zelf en anderen (nog) niet zien. Wij maken het onzichtbare inzichtelijk en reiken bovendien handvatten aan, zodat cliënten en hun omgeving meer grip krijgen op een leven met LVB. Het is belangrijk dat wij met die deskundigheid en ervaring naar buiten treden. Want zolang anderen (nog) niet zien wat wij wel zien, blijft LVB een onzichtbaar gegeven in de maatschappij, terwijl we wel te maken krijgen met de gevolgen van een groep die minder zelfredzaam blijkt dan het lijkt.

Van woningcorporaties tot politie, van schuldhulpverleners tot verslavingszorg en van scholen tot jeugdhulpverlening: heel wat partijen hebben te maken met onze doelgroep zonder dat ze dit (h)erkennen, waardoor hun aanpak niet beklijft of zelfs averechts werkt. Wij weten hoe het anders kan, maar weten zij dat ook?! In de transitie van de zorg constateren we dat wij als organisatie soms een ‘onzichtbaarheidsmantel’ dragen, omdat lang niet iedereen op de hoogte is van het belang van LVB-expertise en onze toegevoegde waarde daarin…

Wij gaan in de maatschappij daarom beter zichtbaar maken wat de impact van een LVB is. Op de mensen die zo’n onzichtbare beperking hebben, op hun omgeving, maar zeker ook op alle instanties die veelvuldig met deze groep te maken krijgen. Vaak zonder dat zij dat beseffen en daardoor zonder goed aansluiting te maken. Jammer genoeg kunnen wij geen LVB-simulatiepak aanbieden – om zelf aan den lijve te ervaren hoe het is – maar we kunnen wél delen wat wij zien en aanreiken hoe we als samenleving kunnen omgaan met beperkte zelfredzaamheid.

Yvonne Beishuizen