Tools voor professionals

Tools kunnen helpen om een cliëntsituatie inzichtelijk te maken. Wij zetten aan aantal tools voor je op een rijtje die hierbij kunnen helpen.

Werken aan zelfredzaamheid is een kerndoel van de zorg. Bij Reik kiezen we voor een integrale benadering van zelfredzaamheidsproblemen.

Inzicht krijgen in de eigen kracht van de cliënt, maar ook helder krijgen wat het netwerk en eventuele professionals bijdragen aan de zelfredzaamheid.

Met het beantwoorden van de achttien items kan een hulpverlener of een leerkracht het sociaal aanpassingsvermogen in kaart brengen.

print deze pagina