Grenzen herkennen en andere keuzes maken

Jij bent oké, maar het grensoverschrijdende gedrag moet stoppen. Dat is een belangrijke boodschap voor jongeren en volwassenen die seksuele vergrijpen plegen. Want iedereen kan leren om andere keuzes te maken, ook als er een licht verstandelijke beperking in het spel is. Het begint met het voelen van verantwoordelijkheid voor eigen daden. Bij plegerbehandeling gaat het niet om schuld, maar om weten wat wel en niet kan. Een gezonde seksuele ontwikkeling is belangrijk. Terwijl die bij plegers vaak scheef is gegroeid door eigen trauma’s. Precies daarom is behandeling zo belangrijk.

Stap voor stap

Wie zich buitengesloten of onbegrepen voelt, kan zich van binnen heel alleen en ook boos voelen. Die spanning zoekt een ontlading. Als er dan iemand aardig doet en de hormonen gieren door het lijf, dan kan dat leiden tot seksueel gedrag dat over de grens van anderen gaat. In de behandeling gaan we stap voor stap het gedrag tot aan het delict uitzoeken. We onderzoeken of de eigen gedachten en gevoelens kloppen met de situatie en met de gevoelens van de ander. Psychomotorische therapie (PMT) hoort daarom ook bij de behandeling. Door lichaamsgerichte oefeningen leren plegers eigen grenzen én die van anderen beter aanvoelen.

Open zijn over seksualiteit

Schaamte, weerstand, ontkenning: allemaal gevoelens die bij plegerbehandeling horen. Het betekent meestal dat iemand heel goed voelt dat hij iets heeft gedaan wat niet klopt. Veel belangrijker is de toekomst. Hoe kan het anders? En wat mag wél in seksualiteit? Openheid hoort bij een gezonde ontwikkeling, daarom speelt de omgeving – zoals ouders en begeleiders – een grote rol bij plegerbehandeling. Alle stappen die nodig zijn om niet weer terug te vallen in oud gedrag, worden concreet in beeld gebracht. Door samen positieve doelen te stellen en nieuwe vaardigheden te leren, gaan plegers andere keuzes maken in gedrag. Zodat zij een leven kunnen opbouwen met school, werk en gezonde sociale contacten en liefdesrelatie(s).

Het online platform Jouw Omgeving kan plegers thuis in hun behandeling ondersteunen.

print deze pagina