School als werkplaats

Om geschikt en leuk werk te kunnen doen, is een opleiding belangrijk. Iedereen wil graag een diploma, maar toch is school soms een zware opgave. Bijvoorbeeld door pesten, faalangst of moeite met zelfstandig leren. Schoolprestaties kunnen ook inzakken door problemen thuis of omdat iemand met zichzelf overhoop ligt. Op die momenten is hulp dichtbij heel handig. Iemand waar je altijd terecht kunt, met kleine en grote vragen. Dat kan bij de School als Werkplaats.

Vrij praten

Het Friesland College organiseert School als Werkplaats (SAW) samen met Reik en andere zorginstanties. Jeugdhulpverleners zijn wekelijks aanwezig op school. Ze volgen het leerproces, maar staan los van de opleidingen. Dat maakt het voor leerlingen gemakkelijker om over problemen te praten die ze liever niet met docenten delen. Leraren vragen soms ook advies over hoe ze een leerling kunnen helpen die het moeilijk heeft. Door psycho-educatie van de hulpverleners ontdekken docenten en stagebegeleiders dat een iets andere aanpak soms een groot verschil kan maken.

Samen oplossen

De allerbelangrijkste vraag van de hulpverleners op school is: wat heeft iemand nodig om zijn opleiding af te maken? Ze luisteren, zoeken samen met leerlingen naar oplossingen, denken mee met docenten en stagebegeleiders en praten soms ook met de ouders. Want steun en begeleiding thuis is belangrijk voor elke leerling, maar dat geldt zeker als het leren niet vanzelf gaat. Heeft een jongere specialistische hulp nodig, dan kunnen SAW-begeleiders daarover adviseren en doorverwijzen.

Dankzij School als Werkplaats komen schoolverzuim en schooluitval minder vaak voor bij het Friesland College. Het project loopt sinds 2010 en naast Reik zijn ook Fier Fryslân, Jeugdhulp, Bureau Jeugdzorg, MEE, Welzijn Centraal, Kinnik en Verslavingszorg betrokken.

 

print deze pagina