School, werk en dagbesteding

Traject 78, thuiszitters weer naar school!

Traject 78 beweegt jongeren weer naar school. Omdat ze leerplichtig zijn, maar vooral omdat ze zonder diploma later weinig kans hebben op betaald werk dat bij hun talenten past. De meeste ‘thuiszitters’ willen best wel leren, ze hebben alleen een zetje nodig. Daarom werken wij intensief samen met jongeren zelf, hun ouder(s) en scholen.

Centrum voor Scholing en Training (CST)

Het programma van het Centrum voor Scholing en Training is gericht op het voorbereiden op het (opnieuw) deelnemen aan een vorm van onderwijs of het aanleren van vaardigheden die jongeren nodig hebben om door te kunnen stromen naar werk.

School als Werkplaats

39.000 voortijdige schoolverlaters. Daar moeten we wat aan doen! Eén op de vijf startende mbo-ers verlaat de school zonder diploma, aldus een rapport dat het CBS eind 2010 publiceerde. Ongediplomeerde schooluitval komt vooral veel voor bij cursisten op het laagste mbo-niveau en mbo-ers uit éénoudergezinnen. Maar liefst 39.000 leerlingen verlieten in 2009-2010 voortijdig de school, zonder diploma. Het kabinet wil dit aantal terugdringen tot 25.000 in 2016.

print deze pagina