M.A.T.T.I.E. aan de slag met sociale vaardigheden op de smartphone

Met M.A.T.T.I.E. kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking zich beter voorbereiden op de soms ingewikkelde maatschappij. Onderdeel is de virtuele vriend die in uiteenlopende situaties terecht komt en om advies vraagt.

Innovatie van psycho-educatie

De innovatie van e-health heeft geleid tot M.A.T.T.I.E, een interactieve benadering waarvoor gebruik gemaakt wordt van mobiele technologie. Een belangrijk principe is empowerment van de jongere door het toepassen van rolverwisseling: de jongere wordt adviseur. M.A.T.T.I.E is een werkwijze die ook wordt toegepast buiten de therapeutische setting en daarmee het behandelbereik vergroot voor coaches.

“M.A.T.T.I.E is een nieuwe vorm van e-health die voor het eerst cool genoeg is voor mijn cliënten en tegelijk serieus genoeg voor mij als coach. Ik heb nieuwe, andere mogelijkheden om met mijn cliënten lastige onderwerpen te bespreken en kan op afstand invloed hebben richting gewenst gedrag.” (een coach)

Pilot

De eerste pilot leidde tot positieve ervaringen van de testgroepen, bestaande uit cliënten en coaches. Omdat M.A.T.T.I.E op meerdere fronten de beoogde innovatiedoelen lijkt te behalen, zal vanuit Reik gewerkt worden aan de doorontwikkeling van M.A.T.T.I.E..

Doorontwikkeling, validatie en fine-tuning zijn de voornaamste onderdelen van het vervolg van M.A.T.T.I.E.

De kritische succesfactor voor dit project is de inbedding van de applicatie in de werkzaamheden van de zorgprofessional. Het is de ambitie van Reik om bij succesvolle afronding van het project, M.A.T.T.I.E ook beschikbaar te stellen voor andere organisaties die werken met jongeren.

print deze pagina