Triple P brengt weer plezier in opvoeden

Elke ouder ervaart wel eens opvoedstress, maar die kans is groter bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Luistert zoonlief echt nooit, of snapt hij niet precies wat er van hem wordt verwacht? En vraagt de dochter teveel aandacht, of claimt ze haar vader en moeder omdat ze hun begeleiding hard nodig heeft? Met het bewezen effectieve opvoedprogramma Triple P leren ouders ook kinderen met een LVB op een positieve manier grootbrengen.

Leren aansluiten

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en de professionals van Reik voegen daar graag de P van Plezier aan toe. Want eenmaal in een negatieve spiraal staan kinderen en hun ouders vaak zó op scherp, dat ze vergeten hoe leuk het gezinsleven kan zijn. Daarom beginnen onze Triple P trainers altijd met psycho-educatie, om te begrijpen welke impact een LVB heeft. Vervolgens leren ouders om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van hun kind. Door focus op herkenbare situaties en praktische adviezen ontstaat nieuwe energie én weer plezier in het opvoeden.

Thuis aan de slag

Het programma wordt thuis uitgevoerd. Ouders krijgen een werkboek en er komt tien keer een Triple P trainer op huisbezoek. Tijdens die sessies (1,5 uur) doet het gezin oefeningen en rollenspelen. Door situaties met video op te nemen, krijgen ouders meer inzicht in de wisselwerking met hun kinderen. Het is belangrijk dat zij open staan voor nieuwe opvoedvaardigheden en die ook actief toepassen. Want juist tijdens het oefenen ervaren gezinnen wat het allemaal kan opleveren. Bijvoorbeeld als ouders vaker met aandacht naar hun kind luisteren. Of meer schakeltijd geven als zij iets van hun kind vragen. Door gewenst gedrag vervolgens te belonen, ontstaat een veel positiever contact.

Handen vrij

Alle voorkomende opvoedvragen komen aan de orde bij Triple P. De effecten van het programma zijn bewezen, met als belangrijkste resultaten: minder opvoedstress bij ouders en meer ruimte voor het kind om zich goed te ontwikkelen. Het programma werkt alleen als gezinnen hun handen en hoofd vrij hebben voor de opvoedingstraining. Spelen er andere moeilijkheden – met geld, werk, relatie of psychische problemen – die het gedrag van de kinderen beïnvloeden, dan kan gezinsbehandeling een goed alternatief zijn. Ook daarbij komen opvoedvaardigheden aan bod.

Kijk voor algemene informatie over Triple P op www.positiefopvoeden.nl. De trainers binnen Reik bieden maatwerk op basis van hun LVB-expertise.

print deze pagina