Header

Gezinsgericht werken

De kinderen, jongeren en volwassenen die wij begeleiden en behandelen staan nooit op zichzelf, want ze hebben een band met hun gezin, familie en sociale omgeving. De wisselwerking tussen mensen heeft altijd invloed, dus ook als opgroeien en opvoeden moeizaam gaan of als er andere levensproblemen spelen. Bij Reik werken we daarom zoveel mogelijk gezinsgericht. Op basis van de vraag en de situatie bepalen we samen met onze cliënten welke vorm het beste aansluit. Zie onderstaand overzicht voor meer informatie.

Gezinsbehandeling

Als gezinnen in een negatieve spiraal zitten, dan kan gezinsbehandeling de thuissituatie verbeteren. Samen met hulpverleners worden oude patronen doorbroken en nieuwe vaardigheden toegepast.

Ouder & Kind-traject

Soms weegt de verantwoordelijkheid voor een gezin te zwaar. Als ouders wel gemotiveerd zijn om door hard werken ‘goed genoeg’ ouderschap te leren, dan is het Ouder & Kind-traject mogelijk geschikt voor hen.

Gezinsbegeleiding

Onze samenleving kent heel wat struikelblokken voor kinderen en/of ouders met een licht verstandelijke beperking. Voorkomen is beter dan genezen, daarom helpt gezinsbegeleiding, gezinnen om het dagelijkse leven zo gewoon mogelijk te laten lopen.

Twaspanhuzen

Kinderen grootbrengen lukt soms alleen als er begeleiding in de buurt is om bij te springen als zich lastige situaties voordoen. De Twaspanhuzen geven een gevoel van zekerheid.

Triple P

Probeer maar eens positief op te voeden bij lastige gedragsproblemen! Toch is het mogelijk en iedereen kan het leren dankzij het bewezen pedagogische programma Triple P.

Therapie op maat

Soms staan blokkades – zoals een trauma door heftige gebeurtenissen – een gezinsbehandeling in de weg. Door therapie op maat kunnen we die doorbreken, zodat daarna ruimte ontstaat voor positieve ontwikkelingen binnen het gezin.

Systeemtherapie

In moeilijke tijden heb je elkaar extra hard nodig voor steun of troost, maar soms lijkt juist het samenleven met je naasten het grootste probleem. Systeemtherapie brengt knelpunten in kaart en zet veranderingen in gang.

Psycho-educatie

Met een licht verstandelijke beperking is niets mis, maar het is wel belangrijk dat cliënten en hun omgeving er rekening mee houden. Psycho-educatie brengt inzicht, houvast en acceptatie.

Samen Stevig Staan

Bij gedragsproblemen is het belangrijk om als gezin manieren te vinden om beter met elkaar om te gaan. Daarom gaan kinderen én ouders in training bij Samen Stevig Staan.

print deze pagina