Reik aanbod

Bij Reik bieden we behandeling en begeleiding voor alle kinderen, jongeren en volwassenen bij wie het leven niet altijd vanzelf gaat. Omdat de maatschappij best ingewikkeld is en het tempo hoog ligt. Of omdat er thuis problemen zijn, met ouders of broers en zussen. Of gedoe met vrienden. Soms gebeuren er dingen die niet te snappen zijn. Of waar mensen spijt van krijgen. 

Het komt ook voor dat het moeilijk gaat op school, met werk of met wonen. Want het kan nog best lastig zijn om zelfstandig dingen aan te pakken. En praten over gevoelens en tegenslagen valt niet altijd mee. Zeker als anderen jou niet goed lijken te begrijpen. Reik heeft veel mogelijkheden voor ondersteuning, begeleiding en behandeling. Voor jong tot oud en van licht tot zwaar.

Gezinsgericht werken in vele vormen

Het gezin is de wereld in het klein, daarom is het de beste plek om problemen op te lossen die (zijn) ontstaan bij opgroeien en opvoeden. Bij hulp aan kinderen, jongeren én volwassenen werken wij daarom zoveel mogelijk gezinsgericht.

Handelingsgerichte diagnostiek

Wat heeft een gezin nodig om hun problemen op te lossen? Deze vraag is het uitgangspunt bij handelingsgerichte diagnostiek, een manier om problemen én oplossingen in kaart te brengen.

Therapie: wat past bij jou?

Op ieder potje past een dekseltje en voor iedereen is een therapievorm te vinden die goed aansluit bij de situatie en de persoon (of het gezin). Fijn, want dan heeft therapie het meeste effect!

Trainen doen we samen

Van bepaalde problemen hebben veel meer mensen last. Het kan daarom heel fijn en handig zijn om in een groep te werken. In onze groepstrainingen staan we samen sterk.

Crisishulpverlening

Waarom liep het zo uit de hand? En hoe ver reiken de mogelijkheden binnen het gezin en de naaste omgeving om herhaling te voorkomen? Bij spoedeisende hulp werken we van crisis naar kracht.

24-uurs hulpvormen

Soms is het voor kinderen beter om afstand te nemen van thuis. Dan combineren we behandeling met een tijdelijk verblijf op één van onze groepen. Voor gezinnen zijn er ook hulptrajecten waarbij Reik juist 24 uur per dag in de buurt is.

Poli Seksuologie

Iedereen met een licht verstandelijke beperking kan genieten van de bloemetjes en de bijtjes. Het helpt wel als iemand duidelijk kan uitleggen hoe het precies werkt met seksualiteit, zeker bij problemen.

School, werk en dagbesteding

Elk mens wil graag van betekenis zijn in de samenleving. Soms is het een hele zoektocht om een passende plek te vinden, maar ook daar kan Reik bij helpen.

Naschoolse dagbehandeling

Thuis en op school ontdekken kinderen en pubers lang niet alles over het leven. Terwijl dat extra belangrijk is voor jeugd die moeite heeft met opgroeien. De naschoolse dagbehandeling is daarom een leerzame tussenstop.

Online hulp met Jouw Omgeving

Met Jouw Omgeving is hulp altijd dichtbij als het nodig is, daarom zet Reik dit online platform in bij behandelingen, begeleiding en therapie.

Tools voor professionals

Tools kunnen helpen om een cliëntsituatie inzichtelijk te maken. Wij zetten aan aantal tools voor je op een rijtje die hierbij kunnen helpen.

Inzicht krijgen in de eigen kracht van de cliënt, maar ook helder krijgen wat het netwerk en eventuele professionals bijdragen aan de zelfredzaamheid.

Met het beantwoorden van de achttien items kan een hulpverlener of een leerkracht het sociaal aanpassingsvermogen in kaart brengen.

print deze pagina

Aanmelden

Een aanmelding bij Reik kan telefonisch 058 - 286 01 09

Plaatsingsmogelijken

Een overzicht met de actuele plaatsingsmogelijkheden.

Reik zet zich in om de wachttijden te minimaliseren. Hierdoor zijn er momenteel goede plaatsingsmogelijkheden.

Verwijsindex

Reik neemt deel aan de Verwijsindex. De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor beroepskrachten die met jeugdigen werken. Alle deelnemende organisaties melden de kinderen en jongeren die hulp ontvangen of die daarvoor zijn aangemeld in deze verwijsindex. Zo weten de betrokken beroepskrachten sneller of er ook andere hulpverlening ingezet wordt. Hierdoor kunnen ze elkaar sneller vinden en beter de hulp samen met de ouder(s) op elkaar afstemmen.

Een heldere uitleg wordt gegeven in het speciale filmpje dat u kunt zien op www.verwijsindex.tv/ouders. Deze is ook beschikbaar in een Friestalige versiewww.verwijsindex.tv/ouders-fries

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Reik maakt gebruik van de Friese Meldcode en de Groninger meldcode.