Cliëntvertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor uw vragen over de zorg, maar ook als u anoniem u verhaal kwijt wilt. Bij de vertrouwenspersoon kunt u als cliënt terecht voor: een luisterend oor, informatie over uw rechten als cliënt, advies over hoe u met de instelling of hulpverlener zelf tot een oplossing kunnen komen, ondersteuning tijdens bemiddelings- of klachtgesprekken of ondersteuning tijdens een klachtenprocedure.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen minderjarige en meerderjarige cliënten:

Cliënten tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 kunnen alle cliënten tot 18 jaar met vragen, klachten of problemen rond jeugdhulp terecht op één centrale plaats: Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg.

Het AKJ is te bereiken via 088-5551000, of via e-mailadres info@akj.nl.

Voor de cliënten binnen Reik die vallen onder de Jeugdwet is er een cliëntvertrouwenspersoon vanuit Zorgbelang beschikbaar die met vaste regelmaat aanwezig is op de behandellocaties. Het betreft hier:

  • Woontraingroepen  

  • Naschoolse Dagbehandeling

  • Gezinshuizen

  • Behandellocaties

Op de bovenstaande locaties zijn de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon aanwezig.

Cliënten 18 jaar of ouder

De 18+ cliënten in Fiesland en Groningen kunnen gebruik maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân. 

Eigen regie en eigen kracht
U behoudt altijd zelf de regie: u bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt juist uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

Meer informatie
Zorgbelang Fryslân is te bereiken op 085 - 48 32 432. De ondersteuning is gratis voor alle cliënten en verwanten van Reik.

print deze pagina