Cliëntenraad


De Cliëntenraad is er voor én met mensen die zorg ontvangen van Reik. Zij praten, denken en beslissen mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Reik.

De cliëntenraad van Reik bestaat uit twee deelraden, die elk apart vergaderen. Details over de raad vind je op onze pagina Medezeggenschap.

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail: clientenraad@reik.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 - 05 95 000.